• ganoderma ganoderma-text I KINA HAR ÖRTEN REDAN FLERA TUSEN ÅR TILLBAKA ANSETTS VARA UTOMORDENTLIGT EFFEKTIV. EN ÖRT HELT UTAN BIVERKNINGAR, ÄVEN EFTER LÅNGVARIGT BRUK. FÖRBÄTTRAR KROPPENS ALLMÄNNA TILLSTÅND OCH SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA.
  • ganoderma ONE DRAGON MODELL FÖRGETAGET KONTROLLERAR HELA PROCESSEN FRÅN PRODUKTION TILL FÖRSÄLJNING.
  • ganoderma UPPFYLL DINA
    DRÖMMAR MED DXN!
    HÅLL FAST VID DIN HÄLSA! BLI EKONOMISK OBEROENDE! LEV PÅ EN HÖGRE LEVNADSSATANDARD! FÖRVERKLIGA DIG SJÄLV!
video GÅ MED
NU!

Registrering för nyhetsbrev

Förnamn:

E-post:

Produktbeskrivning
Affärsmöjlighet

och skriv in texten du ser på bilden!

captcha
Jag vill få en annan bild!

Aktuellt

GANODERMA (LINGZHI)

 

En underbar Medicinalväxt

 

I tusentals år har kineserna ansett ganoderma vara en medicinalväxt av hög kvalitet. Detta är den första så kallade"medicin" som även efter längre tids användning inte orsakar biverkningar. Den ökar motståndskraften, öka kroppens självläkande förmåga, bidrar till att uprätthålla en sund kropp och ökad livsläng.

 

 

Sikeres termesztésFramgångsrik odling

 

 

Vild Ganoderma är mycket sällsynt och är svårt att samla. Även om någon hittar det av en slump, är dess effekter oftast förlorat på grund av åldrande. Svampen blir hård som läder och kan också vara toxiska. Att samla in vild ganoderma slumpmässigt försvårar kvalitetskontrollen till det omöjliga.
År 1970 lyckades en tekniker vid namn Mr.Yukio Naoi på forsknings institutet för livsmedelsvetenskap i Kyoto Universitet att framgångsrikt använda ett annat sätt för odling av ganoderma svamp. Genom så kallad "sporer separerings odlingsmetod". Denna metod infördes i Asien 1975. Eftersom klimatet och markförhållanden där är idealiska, har denna teknik fått stor spridning.

 

 

Sikeres termesztésDe magiska effekter från Ganoderma:

 

 

Ganoderma var i fler än tusen år dolt i det mystiska. Folk visste bara att "Ganoderma upprätthåller ungdomen, om den konsumeras regelbundet och ger ökad livslängd," men ingen tog tag i vetenskaplig forskning för att fastställa om den är så effektiv.

Uppmärksammad forskning har utförts av både kinesiska och utländska forskare under de senaste åren. Både kooperativa undersökningar och kliniska prövningar som utförts av sjukhus, högskolor och läkemedelstillverkare, vilket lett till att ganoderma svampens omfattande effekt äntligen upptäckts. Den är blodrenande, avgiftare, urindrivande, leverskyddande, balanserar tarmfuntionen, hjärtstärkande, blodtrycks justerare, hostdämpande och slemlösande. En lugnande och anti-tumör läkemedel.

 

 

 

Viktiga komponenter i Ganoderma:


1. Organisk germanium (Ge): Kan öka blodets förmåga att absorbera syre upp till 1,5 gånger. Kan främja metabolismen. Förhindra vävnadsdsdöd.
Enligt forskning av Dr. Kazuhiko Asai innehåller Ganoderma 800-2000 ppm av germanium. Detta är 4-6 gånger mer än ginseng.

2.Polysackarider: Dessa kan förbättra kroppens immunförsvar, eliminera virus. Japanska läkemedelsföretag har förfinat den till medicinsk kvalitet och det har godkänts av Koseisho hälsodepartementet i Japan för försäkringsmedicin.

3.Bitterämnen: Det är under ständig undersökning av de japanska medicinska och farmaceutiska området. Bitterämnets positiva effekt förstärks av samverkan mellan germanium och polysackarider. Ganodermans unika kombinationer av dessa två komponenter skiljer sig från andra växter, och alla komponenterna måste bevaras i odlingen och tillverkningen för att tillförsäkra effektivitet på hälsan.

 

 

Ganodermas grundläggande hälsomässiga fördelar:


Dr.Shigeru Yuji kliniska prövningar på Ganoderma visar följande grundläggande funktioner i effektivitet.

1.Minskar kolesterol i blodet.

2. Sänker blodsockret, återställer bukspottkörtelns optimala funktion.

3. Minskar antalet lipider i blodet och stabiliserar de röda blodkropparnass membran.

4. Ganoderma innehåller adenosin vilket kan minska samman lagringen av blodplättar, den sönderdelar trombiner och kan på så sätt förhindra blodpropp i kroppen.

5. Reparerar binjurarna för att uprätthålla den endorkrina balansen i kroppen.

6. Förbättrar kroppens naturliga självläkande förmåga och möjliggör det för kroppen att utveckla ett starkt immunförsvar.

7. Förhindrar vävnadscellerernas död.

8. Förhindrar senilitet genom att hålla kroppen ung.

9. Minskar överkänslighet mot biverkningar av läkemedel.

10. Förhindrar degeneration av organ.

11. Förhindrar allergi orsakad av antigener eftersom den förhindrar histaminutsöndring från mastceller.

12. Förebygger och behandlar cancerns utveckling och blockerar cancercellernas ämnesomsättning.

a. Förebygger och förhindrar vävnadsskada i kroppen.

b. Förhindrar emboli som orsakar plötslig död hos cancerpatienter.

c. Ökar effektiviteten hos anti-cancer läkemedel

d. Minskar den smärta som orsakas av cancer.
 

 

Är det verkligen sant att ganoderma är botemedlet mot moderna skukdomar och är ett universalt läkemedel mot alla sjukdomar?

Yukio Naoi, Kyoto Universitet, Institut för Livsmedelsvetenskap:

Är Ganoderma verkligen ett univeralt läkemedel? Låt oss nu

inte prata om sju

kdomar inom historiens förlopp, utan istället om moderna

tidens sjukdomar. För att finna svaret på frågan, har vi i tretton år upprepande gånger undersökt dess effekt. Vi har fått tillfredställande resultat av vår undersö

kning.


Den första frågan är om användandet av ganoderma kan vara effektivt mot alla sorters sjukdomar? Vårt svar är "ja" eftersom den är kapabel till att bibehålla hälsan hos människan.
Hos en mindre frisk människas svagaste och kraftlösaste kroppsdel har den ett effektivt verkan.Hos en sjuk människa kan den återställa hälsan genom att bota grundproblemen och möjliggöra återhämtning från sjukdomen.


Ganoderma har förmågan att förändra en obalanserad kropp och bota den. Det finns ingen skillnad mellan mänskliga raser. Människor från världens alla hörn kan uppnå lika resultat.

 

Om en patients kropp reagerar mycket väl på ganoderma, är det samma som om man får den bästa möjliga effekt av ett patenterat läkemedel. Det är ett faktum att man har ännu ej erfarit att en patient skulle fått biverkning från ganoderma eller fått för otillräckliga resultat.

© Copyright DXN Europe 2009.